رهبر ایران، آمریکا را به تولید ویروس کرونا متهم کرده است. علی خامنه ‌ای، رهبر ایران، در یک بیانیه تلویزیونی به مناسبت نوروز، اتهام تولید ویروس کرونا علیه مقام ‌های آمریکایی را مطرح کرده و گفته است به همین دلیل ایران برای مقابله با کرونا از آمریکا کمک نمی ‌گیرد. آقای خامنه ‌ای خطاب به […]

رهبر ایران، آمریکا را به تولید ویروس کرونا متهم کرده است. علی خامنه ‌ای، رهبر ایران، در یک بیانیه تلویزیونی به مناسبت نوروز، اتهام تولید ویروس کرونا علیه مقام ‌های آمریکایی را مطرح کرده و گفته است به همین دلیل ایران برای مقابله با کرونا از آمریکا کمک نمی ‌گیرد.

آقای خامنه ‌ای خطاب به مقام‌ های آمریکایی گفته است: شما متهم اید که خودتان این ویروس را تولید کردید.” او افزوده که البته نمی ‌داند چنین اتهامی چه قدر درست است و شواهد و مستنداتی نیز برای آن ارایه نداد. رهبر ایران همچنان در بخش دیگری سخنانش گفت ممکن است آمریکا در قالب کمک دارویی محصولاتی به ایران بفرستد که ویروس را در ایران ماندگار کند.