صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان با منتشر کردن پیامی نوروز و سال نو را به شهروندان کشور تبریک گفته و سال گذشته خورشیدی را سال دشواری ها برای مردم خوانده است. آقای ربانی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان گفته است که افغانستان تجربه انتخابات بسیار تلخ ریاست جمهوری را نیز […]

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان با منتشر کردن پیامی نوروز و سال نو را به شهروندان کشور تبریک گفته و سال گذشته خورشیدی را سال دشواری ها برای مردم خوانده است. آقای ربانی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان گفته است که افغانستان تجربه انتخابات بسیار تلخ ریاست جمهوری را نیز پشت سر گذاشته است. رییس جمعیت اسلامی افغانستان همچنان از مردم خواسته است که توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند و برای پیشگیری از ابتلا شدن به ویروس کرونا از تجمع های غیر ضروری جلوگیری کنند.

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان در پیام نوروزی خود گفته است که سال گذشته خورشیدی، سال دشواری ها، چالش ها و مشکلات فراوان برای مردم افغانستان بود. در پیام آمده در این سال علاوه از آسیب های جدی ای که بر بخش های مختلف زندگی مردم به علت ضعف و ناتوانی رهبری دولت وارد شد، افغانستان تجربه انتخابات بسیار تلخ ریاست جمهوری را نیز پشت سر گذشتاند. آقای ربانی با اشاره به تقلب های صورت گرفته در انتخابات ریاست جمهوری و طولانی شدن این روند، گفته با گذشت چندماه از برگزاری این انتخابات، به دلیل کودتایی که علیه اراده جمعی مردم صورت گرفت، هنوز هم پیامد های تلخ سیاسی آن دامنگیر جامعه و مردم است و هرلحظه وضعیت کنونی را نیز تهدید می کند.

رییس جمعیت اسلامی افغانستان به گفتگوهای صلاح نیز اشاره کرده و گفته تلاش ها در راستای تأمین صلح نیز که ظاهرا پس از امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان، روزنه ای را به سوی فردای بهتر گشوده بود، اما به دلیل نگاه ابزاری و سیاسی برخی حلقات به روند صلح، این روند را به بن بست کشانیده و در هاله ابهام قرار داده است.

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان به شیوع ویروس کرونا نیز در پیام نوروز خود اشاره کرده است. آقای ربانی از شهروندان کشور خواسته است تا در روز های نوروز به توصیه های بهداشتی در زمینه مبارزه جهانی با شیوع ویروس کوید نزد توجه و از سفرها و تجمع ها غیر ضروری خودداری کنند.

با اوج گرفتن نگرانی نسبت به واگیر شدن ویروس کرونا در کشور، بهاد مواد خوراکی در بازارها افزایش یافت. رییس جمعیت اسلامی افغانستان در پیام نوروزی خود از بازرگانان و فروشندگان مواد اولیه نیز خواسته است که با درنظرداشت آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، از گران فروشی خودداری کنند.

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی همچنان از جامعه جهانی خواسته است که در قبال پیامدهای کودتای انتخابات موضع روشن بگیرد. در پیام آقای ربانی آمده: انتظار جمعی مردم از جامعه جهانی این است که در قبال پیامدهای کودتای انتخاباتی از بی تفاوتی و اغماض کار نگیرند.