در پی شیوع ویروس کرونا به عنوان بیماری همه گیر جهانی، تا کنون بیش از ۱۸۱ هزار نفر در ١۵٨ کشور جهان، به این ویروس مبتلا شده‌اند و ۶ هزار و ۶٠٠ نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند. و این آمار در حال تغییر است. اما نظر به گذارش های وزارت صحت عامه […]

در پی شیوع ویروس کرونا به عنوان بیماری همه گیر جهانی، تا کنون بیش از ۱۸۱ هزار نفر در ١۵٨ کشور جهان، به این ویروس مبتلا شده‌اند و ۶ هزار و ۶٠٠ نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند.

و این آمار در حال تغییر است.

اما نظر به گذارش های وزارت صحت عامه در افغانستان ۲۲ نفر به این ویروس مبتلا هستند و تلفات نداشته است. آیا این آمار واقعی است؟ افغانستان به توجه به بحران هایی دیگر سیاسی و انتخاباتی که دارد میتواند با این ویروس مانند دیگر کشور ها مبارزه کند؟