بر اساس گزارش‌ها فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، رفت و آمدهایش میان قصر سپیدار و ارگ را برای فروکاست تنش‌های سیاسی از سر گرفته است. پس از این که تلاش های خلیلزاد برای حل مشکلات ناشی از انتخابات بی نتیجه ماند، عبدالله عبدالله و اشرف غنی، به طور جداگانه در قصر سپیدار و در […]

بر اساس گزارش‌ها فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، رفت و آمدهایش میان قصر سپیدار و ارگ را برای فروکاست تنش‌های سیاسی از سر گرفته است.

پس از این که تلاش های خلیلزاد برای حل مشکلات ناشی از انتخابات بی نتیجه ماند، عبدالله عبدالله و اشرف غنی، به طور جداگانه در قصر سپیدار و در ارگ مراسم های جداگانه سوگند ریاست جمهوری اجرا کردند.

شماری به این باور اند که دلیل نتیجه ندادن تلاش های خلیلزاد، جانب داری او از اشرف غنی است.