چین در حال ساخت نه واکسن کرونا است. خبرگزاری رسمی چین در واکنش به انتشار خبر آزمایش واکسن کرونا در امریکا گزارش کرده است که با تلاش شرکت ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی در سراسر چین، تلاش ها برای ساخت نه واکسن کرونا در این کشور نیز شدت گرفته است. شینهوا امروز نوشته است که […]

چین در حال ساخت نه واکسن کرونا است. خبرگزاری رسمی چین در واکنش به انتشار خبر آزمایش واکسن کرونا در امریکا گزارش کرده است که با تلاش شرکت ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی در سراسر چین، تلاش ها برای ساخت نه واکسن کرونا در این کشور نیز شدت گرفته است.

شینهوا امروز نوشته است که محققان چینی در حال ساختن نه واکسن اند که بتواند ویروس کرونا را درمان کند. پیش بینی می شود که این واکسن ها در ماه اپریل وارد بازار شود. گزارشها می رساند که بیش از هزار تن از دانشمندان و محققان چین درحال تولید دست کم  نه واکسن برای درمان کرونا اند.  واکنش چین پس از آن مطرح شده است که یک مقام دولتی امریکا، اعلام کرده است که نخستین آزمایش  واکسن ویروس کرونا را روز دوشنبه بر یک دواطلب چهل و پنج ساله انجام خواهد داد.