پس از مسدود شدن گذرگاه‌ های تورخم و چمن،‌ کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیروز اعلام کرد که به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، روند برگشت داوطلبانه مهاجران افغانستان از پاکستان به تعلیق در آمده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که این روند تا “امر ثانی” […]

پس از مسدود شدن گذرگاه‌ های تورخم و چمن،‌ کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیروز اعلام کرد که به هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، روند برگشت داوطلبانه مهاجران افغانستان از پاکستان به تعلیق در آمده است.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که این روند تا “امر ثانی” تعلیق شده است. بر بنیاد معلومات این اداره، مراکز ثبت مهاجران در ساحات اذاخیل، نوشهره، خیبرپختونخوا، بلالی و کویته مسدود باقی خواهد بود.