روزنامه تایمز هندوستان در یک مطلب جدید در مورد صلح افغانستان نوشته که کشورهای منطقه در تلاش اند تا نفوذ خود را در روند صلح افغانستان حفظ کنند. این روزنامه افزوده که روند صلح افغانستان به یک مرحله مهم رسیده؛ ولی تلاش‌های رقابتی کشورهای منطقه برای حفظ نفوذ خود، این روند را زیر سایه قرار […]

روزنامه تایمز هندوستان در یک مطلب جدید در مورد صلح افغانستان نوشته که کشورهای منطقه در تلاش اند تا نفوذ خود را در روند صلح افغانستان حفظ کنند. این روزنامه افزوده که روند صلح افغانستان به یک مرحله مهم رسیده؛ ولی تلاش‌های رقابتی کشورهای منطقه برای حفظ نفوذ خود، این روند را زیر سایه قرار داده است. در این مطلب نوشته شده که پاکستان، ایران، هند و روسیه هرکدام به شکل جداگانه در تلاش اند تا در روند صلح افغانستان به نفع خود مداخله کنند و این مداخلات احتمالاً روند صلح افغانستان را با ناکامی مواجه خواهد کرد.