داکتر عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول می گوید که در شرایط کنونی اولویت حکومت همه شمول مقابله با ویروس کرونا است. عبدالله عبدالله از شهرندان کشور خواست که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا با وزارت صحت عامه همکاری کنند. داکتر عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول در اوج تنش های سیاسی […]

داکتر عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول می گوید که در شرایط کنونی اولویت حکومت همه شمول مقابله با ویروس کرونا است. عبدالله عبدالله از شهرندان کشور خواست که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا با وزارت صحت عامه همکاری کنند.

داکتر عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول در اوج تنش های سیاسی در کشور می گوید که اولویت کنونی برای همه، مبارزه علیه ویروس کرونا است و باید مردم افغانستان برای جلو گیری از شیوع این در کشور، بسیج شوند.

آقای عبدالله از شهروندان کشور خواست که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا با وزارت صحت عامه همکاری کنند. رییس حکومت همه شمول از عالمان دین، رسانه ها و فعالان مدنی خواست که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا آگاهی دهی کنند.

در همین حال، فیروز الدین فیروز، وزارت صحت عامه می گوید که تاکنون بیست و دو تن در هفت ولایت کشور آلوده به ویروس کرونا شده اند.

براساس معلومات وزارت صحت عامه، تمام مبتلایان به ویروس کرونا از ایران به افغانستان برگشته اند و روند برگشت مهاجران از ایران با گذشت هر روز افزایش پیدا می کند. پیش از این وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفته بود که روزانه حدود پانزده تا هفده هزار تن از ایران به کشور برگشت می کنند.