زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان، از مبارزه گروه طالبان علیه تروریستان داعش استقبال کرده ‌است. آقای خلیلزاد در حساب تویتر خود گفته که از تصمیم طالبان برای جلوگیری از تمویل، تجهیز و آموزش داعش در داخل افغانستان استقبال می کند. زلمی خلیلزاد تأکید کرده که گروه طالبان در توافقنامه امضا شده […]

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان، از مبارزه گروه طالبان علیه تروریستان داعش استقبال کرده ‌است.

آقای خلیلزاد در حساب تویتر خود گفته که از تصمیم طالبان برای جلوگیری از تمویل، تجهیز و آموزش داعش در داخل افغانستان استقبال می کند. زلمی خلیلزاد تأکید کرده که گروه طالبان در توافقنامه امضا شده با آمریکا، تعهد کرده است که بر ضد شبکه القاعده و دیگر گروه هایی که به آمریکا و متحدانش خطر ایجاد کنند، مبارزه می کند. آقای خلیلزاد ابراز امیدواری کرده است که گروه طالبان به تمامی تعهدات خود عمل کند.