مسوولان محلی ننگرهار می‌گویند که پاکستان گذرگاه تورخم را به روی هرگونه رفت و آمد بسته است. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار می گوید که جانب پاکستان به هیچ کسی اجازه دخول و خروج از این گذرگاه را نمی‌ دهد. پیش از این حکومت پاکستان خبر داده بود که آن کشور برای جلوگیری از انتقال […]

مسوولان محلی ننگرهار می‌گویند که پاکستان گذرگاه تورخم را به روی هرگونه رفت و آمد بسته است.

عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار می گوید که جانب پاکستان به هیچ کسی اجازه دخول و خروج از این گذرگاه را نمی‌ دهد. پیش از این حکومت پاکستان خبر داده بود که آن کشور برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا، مرزهایش را با افغانستان و ایران می‌بندد. پیش از  این، پاکستان گذرگاه چمن- اسپین‌بولدک را نیز که با ولایت کندهار هم‌ مرز است، در اول ماه روان میلادی به روی هرگونه رفت و آمد بست اند. همچنان این کشور ، بخش صدور ویزا را در کنسلگری‌ اش در هرات برای پانزده روز متوقف کرده است.