اشرف غنی دو روز پیش فرمانی را صادر کرد که براساس آن ۵۰۰۰ زندانی گروه طالبان در جریان گفتگو های میان افغانها از بند رها خواهند شد، اما گروه طالبان در واکنش به این فرمان گفته است که رهایی مشروط زندانیان طالبان خلاف توافقنامه این گروه با امریکا است.از سوی دیگر جنجال‌های سیاسی با توجه […]

اشرف غنی دو روز پیش فرمانی را صادر کرد که براساس آن ۵۰۰۰ زندانی گروه طالبان در جریان گفتگو های میان افغانها از بند رها خواهند شد، اما گروه طالبان در واکنش به این فرمان گفته است که رهایی مشروط زندانیان طالبان خلاف توافقنامه این گروه با امریکا است.از سوی دیگر جنجال‌های سیاسی با توجه به برگزاری دو مراسم تحلیف توسط آقایان عبدالله عبدالله و اشرف غنی، نگرانی را در داخل و خارج افغانستان در مورد آیندۀ کشور برانگیخته است.