عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول با حامد کرزی و عبدرب رسول سیاف، شام روز گذشته دیدار کرده است. آقای عبدالله در صفحه‌فیسبوکش نوشته است که در این دیدار روی وضعیت جاری کشور و برخی از موضوعات مهم گفتگو شده است. این دیدار پس از انجام دو مراسم تحلیف از سوی محمداشرف غنی در […]

عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول با حامد کرزی و عبدرب رسول سیاف، شام روز گذشته دیدار کرده است. آقای عبدالله در صفحه‌فیسبوکش نوشته است که در این دیدار روی وضعیت جاری کشور و برخی از موضوعات مهم گفتگو شده است. این دیدار پس از انجام دو مراسم تحلیف از سوی محمداشرف غنی در ارگ و عبدالله عبدالله در سپیدار، صورت گرفته است. حامد کرزی و عبدرب رسول سیاف پیش از برگزاری مراسم جداگانه تحلیف، تلاش ‌های ‌شان را برای میانجی ‌گری بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله آغاز کرده بود، اما ظاهرا نتیجه‌ در پی نداشته است.