پولیس کابل اعلام کرد فردی را به اتهام قتل چهار عضو خانواده‌اش بازداشت کرده است. این فرد متهم است که  پدر، مادر، برادر و برادرزاده ‌اش را چهار روز پیش به قتل رسانده است. چهار روز پیش پولیس کابل در نزدهم حوت اعلام کرد که چهار عضو یک خانواده به صورت مرموز به قتل رسیده […]

پولیس کابل اعلام کرد فردی را به اتهام قتل چهار عضو خانواده‌اش بازداشت کرده است. این فرد متهم است که  پدر، مادر، برادر و برادرزاده ‌اش را چهار روز پیش به قتل رسانده است. چهار روز پیش پولیس کابل در نزدهم حوت اعلام کرد که چهار عضو یک خانواده به صورت مرموز به قتل رسیده است. این رویداد در منطقه قلعه برقی در مربوطات حوزه هشتم امنیتی شهر کابل، به وقوع پیوسته است. فردی که از سوی پولیس به اتهام دست داشتن در این رویداد، بازداشت‌شده عبدالمجید نام دارد.