وزارت امور داخله اعلام کرده است که این تروریستان پیش از این در مربوطات ولسوالی‌ سوکی مصروف کارهای هراس افگنانه بودند. براساس معلومات وزارت داخله، در یک هفته گذشته، چهل و نه تن از تروریستان داعش در ولایت کنر به نظامیان کشور تسلیم شده اند.

وزارت امور داخله اعلام کرده است که این تروریستان پیش از این در مربوطات ولسوالی‌ سوکی مصروف کارهای هراس افگنانه بودند.

براساس معلومات وزارت داخله، در یک هفته گذشته، چهل و نه تن از تروریستان داعش در ولایت کنر به نظامیان کشور تسلیم شده اند.