روسیه، آمریکا را متهم کرده است که توافق هسته ای با ایران را درمعرض خطر قرار داده است. واسیلی نبنزیا نماینده دایم روسیه در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت که با موضوع پیمان منع گسترش سلاح اتمی برگزار شده بود، برجام را دستاورد منحصر به فرد دیپلماسی چند جانبه دانسته که به گفته […]

روسیه، آمریکا را متهم کرده است که توافق هسته ای با ایران را درمعرض خطر قرار داده است.

واسیلی نبنزیا نماینده دایم روسیه در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت که با موضوع پیمان منع گسترش سلاح اتمی برگزار شده بود، برجام را دستاورد منحصر به فرد دیپلماسی چند جانبه دانسته که به گفته او از سوی آمریکا در معرض خطر قرار گرفته ‌است. او برجام را نمونه ‌ای از پاسخ موثر به بحرانی دانست که به باور او می ‌توانست به یک درگیری داغ و شدید منجر شود. نماینده روسیه در سازمان ملل افزوده است که در شرایط کنونی برجام که یک دستاورد بی نظیر دیپلماسی چند جانبه است به دلیل چشم پوشی آمریکا از تعهدات قانونی بین المللی اش در معرض خطر قرار گرفته است. آمریکا در سال دوهزار و هژده به صورت یک جانبه از برجام خارج و ایران نیز در مقابل در به دلیل تامین نشدن منافع اش در برجام، در چند مرحله تعهداتش در برجام را کاهش داده است.