در یک خبرنامه قول اردوی دوصدو نه شاهین آمده است که این رویداد عصر روز گذشته زمانی رخ داد که یکعراده واسطه سراچه مربوط به طالبان، در روستایی “یول بُلدی” ولسوالی دولت آباد این ولایت، با ماین کنار جاده‌ برخورد کرد. خبرنامه می افزاید که در این انفجار به غیرنظامیان و منسوبان نیروهای امنیتی کشور […]

در یک خبرنامه قول اردوی دوصدو نه شاهین آمده است که این رویداد عصر روز گذشته زمانی رخ داد که یکعراده واسطه سراچه مربوط به طالبان، در روستایی “یول بُلدی” ولسوالی دولت آباد این ولایت، با ماین کنار جاده‌ برخورد کرد.

خبرنامه می افزاید که در این انفجار به غیرنظامیان و منسوبان نیروهای امنیتی کشور آسیبی نرسیده است.