محمد علی حسنی ولسوال ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان تاکنون در ارسات طالبان به سر می برد. افراد وابسته به گروه طالبان دیروز آقای حسنی را در مسیر راه مزارشریف- دره صوف ربودند. محمد صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان می گوید که افراد وابسته به گروه طالبان در این مسیر ایست بازرسی دارند. به […]

محمد علی حسنی ولسوال ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان تاکنون در ارسات طالبان به سر می برد.

افراد وابسته به گروه طالبان دیروز آقای حسنی را در مسیر راه مزارشریف- دره صوف ربودند. محمد صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان می گوید که افراد وابسته به گروه طالبان در این مسیر ایست بازرسی دارند. به گفته سخنگوی والی سمنگان، ولسوال دره صوف بالا در حال حاضر در ولسوالی دره صوف پایین این ولایت  نزد افراد وابسته به گروه طالبان است. مسوولان محلی این ولایت می گویند که تلاش های قومی برای رهایی محمد علی حسنی آغاز شده است.