دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، مصطفی محسنی را به عنوان والی بغلان معرفی کرده است. این سومین والی‌ است که از سوی عبدالله عبدالله معرفی می شود. مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی حکومت می گوید که مصطفی محسنی بنابر حکم عبدالله عبدلله به عنوان والی بغلان تعیین شده است. هواداران […]

دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، مصطفی محسنی را به عنوان والی بغلان معرفی کرده است. این سومین والی‌ است که از سوی عبدالله عبدالله معرفی می شود. مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی حکومت می گوید که مصطفی محسنی بنابر حکم عبدالله عبدلله به عنوان والی بغلان تعیین شده است. هواداران آقای مصطفی ساعاتی پیش برای معرفی او، وارد مقام ولایت بغلان شدند. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی که نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرفته است، خودش را پیروز انتخابات براساس رای بایومتریک شده شهروندان میداند. این دسته انتخاباتی روز شنبه هفته جاری روند گزینش والی برای ولایت ها را آغاز کرده است. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی تاکنون در کنار بغلان، برای ولایت‌ های جوزجان و سرپل والی معرفی کرده است. همچنان والی پنجشیر در همایشی اعلام کرده است که از دولت همه شمول حمایت می کند.