زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان امروز با صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان در کابل دیدار کرد. در این دیدار، آقای ربانی از تلاش های زلمی خلیلزاد برای برقراری صلح ستایش کرده است. رییس جمعیت اسلامی همچنان اعلام نتایج انتخابات را شتابزده خوانده و گفته است که این اقدام سبب […]

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان امروز با صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان در کابل دیدار کرد. در این دیدار، آقای ربانی از تلاش های زلمی خلیلزاد برای برقراری صلح ستایش کرده است. رییس جمعیت اسلامی همچنان اعلام نتایج انتخابات را شتابزده خوانده و گفته است که این اقدام سبب بحران سیاسی در کشور خواهد شد.