محمدنور رحمانی، رییس شورای ولایتی سرپل که از سوی عبدالله عبدالله به حیث والی جدید این ولایت تعیین شده است، طی مراسم رسمی از سوی هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به حیث والی این ولایت مقرر شد. پس از اینکه محمدنور رحمانی، رییس شورای ولایتی سرپل طی فرمانی از سوی عبدالله عبدالله به حیث […]

محمدنور رحمانی، رییس شورای ولایتی سرپل که از سوی عبدالله عبدالله به حیث والی جدید این ولایت تعیین شده است، طی مراسم رسمی از سوی هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به حیث والی این ولایت مقرر شد.

پس از اینکه محمدنور رحمانی، رییس شورای ولایتی سرپل طی فرمانی از سوی عبدالله عبدالله به حیث والی جدید این ولایت تعیین شده است، باشندگان این ولایت طی همایشی وی را معرفی و حمایت شان را از تشکیل حکومت همه شمول به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کردند.

باشندگان سرپل می‌گویند که دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی با به دست آوردن آرای پاک و بایومتریک شده برنده انتخابات ریاست جمهوری کشور است. آنان با انتقاد از عملکرد کمیسیون انتخابات می گویند که این کمیسیون را به رسمیت نمی شناند.

درهمین حال، انجینیر کمال والی کنونی پنجشیر نیز حمایتش را از حکومت همه‌ شمول به رهبری عبدالله عبدالله اعلام و از سوی هواران این دسته انتخاباتی به عنوان والی این ولایت مقرر شده است. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی اعلام کرده است که قرار است در روزهای آینده برای شماری دیگر از ولایت ها نیز والی های جدید معرفی شوند.