رسانه های آلمان گزارش داده اند که در پی دو رویداد تیراندازی در شهر هانائو در غرب آلمان هشت تن کشته شده اند. بر اساس گزارشها پنج تن دیگر نیز در پی این حمله ها زخمی شده اند و مهاجمان از محل رویداد گریخته اند. به گزارش یک رسانه محلی، سه تن در تیراندازی اول […]

رسانه های آلمان گزارش داده اند که در پی دو رویداد تیراندازی در شهر هانائو در غرب آلمان هشت تن کشته شده اند.

بر اساس گزارشها پنج تن دیگر نیز در پی این حمله ها زخمی شده اند و مهاجمان از محل رویداد گریخته اند. به گزارش یک رسانه محلی، سه تن در تیراندازی اول و پنج  تن در تیراندازی دوم کشته شدند. انگیزه این تیزاندازی هنوز روشن نیست. پلیس تاکنون تروریستی بودن این حمله را تایید نکرده است. این درحالیست که چهار روز پیش نیز، تیراندازی دیگری در برلین در نزدیکی محل برگزاری یک نمایش کمدی رخ داده بود.