عبدالله عبدالله، رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در برابر پیام تبریکی ‌اتحادیه اروپا به اشرف غنی، اعتراض کرده است. عبدالله عبدالله در این نامه‌ عملکرد اتحادیه اروپا خلاف را توقع مردم افغانستان، دسته های انتخاباتی و موضع‌گیری سازنده و بی‌ طرفانه این اتحادیه خوانده است. آقای عبدالله در این نامه خواستار وضاحت از اتحادیه […]

عبدالله عبدالله، رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در برابر پیام تبریکی ‌اتحادیه اروپا به اشرف غنی، اعتراض کرده است. عبدالله عبدالله در این نامه‌ عملکرد اتحادیه اروپا خلاف را توقع مردم افغانستان، دسته های انتخاباتی و موضع‌گیری سازنده و بی‌ طرفانه این اتحادیه خوانده است. آقای عبدالله در این نامه خواستار وضاحت از اتحادیه اروپا شده است.

عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در نامه‌ ای اعتراضی خطاب به جوسیپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که از پیام تبریکی وی عنوانی آنچه “تیم متقلب” خوانده تاسف و تعجب کرده است. در این نامه این عملکرد اتحادیه اروپا خلاف توقع مردم افغانستان، دسته های انتخاباتی و موضع‌گیری سازنده و بی‌ طرفانه اتحادیه اروپا خوانده شده است.

عبدالله در نامه‌اش گفته است: “امیدوارم هیات محترم اتحادیه اروپا مقیم کابل در زمینه توضیحات لازم ارایه کرده و موضع‌گیری سازنده خویش را با مردم افغانستان شریک کند.”

رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی اتحادیه اروپا را در نزده سال گذشته از متحدین قوی افغانستان و همکار این کشور در بخش ‌های مختلف به ویژه انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان خوانده است. در این نامه کمیسیون‌های انتخاباتی متهم شده اند که در نتیجه تهدید و تطمیع یک تیم مشخص و خلاف آنچه مغایر تمام قوانین و مقررارت انتخاباتی و اصول مردم ‌سالاری گفته شده، یک نامزد را مبنی بر “آرای تقلبی” برنده دور اول انتخابات اعلام کرده اند.

درهمین حال، رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی، در نامه ‌ای به سازمان‌ های بین ‌المللی و سفارت ‌های مقیم کابل خواهان بی ‌طرفی کامل این نهادها در پیوند به نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری شده است. عبدالله عبدالله در این نامه، دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی را برنده اصلی انتخابات ریاست جمهوری خوانده و گفته است که حکومت منتخب مردمی ثبات و همگرایی را اعلام کرده است. در این نامه که متحدالمال نوشته شده، گفته شده است که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بدون تصفیه سه صد هزار رای تقلبی اعلام شده و سرنوشت انتخابات و آینده دموکراسی زیر سوال رفته است. عبدالله عبدالله در این نامه همچنان مذاکرات صلح، ختم جنگ و تامین ثبات پایدار در کشور را از اولویت ‌های دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی عنوان کرده است.