شام دی روز کمیسیون انتخابات نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را پس از پنج ماه اعلام کرد. در اعلام نتایج نهایی از سوی کمیسیون انتخابات، رییس جمهور غنی با گرفتن اکثریت آرا پیروز این انتخابات اعلام شده است. اما اعلام نتایج انتخابات، ابعاد دیگری به بحران انتخابات کشور بخشیده است. عبدالله عبدالله رییس دسته انتخاباتی ثبات […]

شام دی روز کمیسیون انتخابات نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را پس از پنج ماه اعلام کرد. در اعلام نتایج نهایی از سوی کمیسیون انتخابات، رییس جمهور غنی با گرفتن اکثریت آرا پیروز این انتخابات اعلام شده است.

اما اعلام نتایج انتخابات، ابعاد دیگری به بحران انتخابات کشور بخشیده است. عبدالله عبدالله رییس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از تشکیل حکومت همه شمول یاد کرده است و جنرال عبدالرشید دوستم از متحدان اصلی او شمال کشور، امروز پیروزی این دسته انتخاباتی را جشن گرفته است.

هنوز هیچی یکی از سفارت خانه های خارجی در افغانستان، در مورد اعلام نتیجه انتخابات واکنش نشان نداده اند. گفته می شود سفارت امریکا در کابل همراه با نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، دیدارها با رهبران ثبات را آغاز کرده اند.

نگرانی از تشدید بحران در حال جدی شدن است. هنوز هیچ کس نمی داند که افغانستان صاحب چه سرنوشتی خواهد شد.