برگشت بیش از سی و هشت هزار پناهجوی افغانستان از ایران و پاکستان

سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده است که از آغاز سال روان میلادی تاکنون سی و هشت هزار و دوصدو هشتاد و نه پناهجوی افغانستان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته اند. در یک گزارش تازه این نهاد آمده است که از تاریخ اول ماه جنوری دوهزار و بیست تاکنون سی و هفت هزار و چهارصد و سی و هشت پناهجوی افغانستان از ایران و متباقی از کشور پاکستان به کشور شان برگشته و یا اخراج شده اند. براساس معلومات این سازمان، تنها در یک هفته گذشته هشت هزار و سه صدو هفتادو هشت پناهجوی از ایران به افغانستان برگشته و یا توسط حکومت آن کشور اخراج شده اند.

این سازمان با نشر یک گزارش تازه گفته است که  از تاریخ اول ماه جنوری دوهزار و بیست تاکنون سی و هفت هزار و چهارصد و سی و هشت پناهجوی افغانستان از ایران و متباقی از کشور پاکستان به کشور شان برگشته و یا اخراج شده اند.

براساس معلومات این سازمان تنها در یک هفته گذشته هشت هزار و سه صدو هفتادو هشت پناهجوی از ایران به افغانستان برگشته و یا توسط حکومت آن کشور اخراج شده اند.

به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت از این میان، سه هزار و هفت صد و چهل و پنج پناهجو افغان به گونه دواطلبانه و پیش از چهار هزار و شش صد تن دیگر بگونه اجباری از مرزهای ایران وارد کشور شان شده اند.

این سازمان گفته است که با شماری از خانواده‌های پناهجویان که از آن کشورها به افغانستان برگشته اند، کمک صورت گرفته است.

پیش از این وزیر مهاجرین و عودت‌کنندگان گفته بود که در سال دوهزار نزده میلادی حدود نیم میلیون پناهجوی افغانستان از کشورهای مختلف به کشور شان برگشتند.

این در حالیست که هفته گذشته حکومت پاکستان اعلام کرد که در همکاری با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، نشست دو روه بین?المللی را در مورد وضعیت پناهجویان افغانستان در آن کشور میزبانی می‌کند. این نشست بین‌المللی قرار است به تاریخ هفده و هژده فبروری در شهر اسلام‌آباد به مناسبت چهل سالگی حضور مهاجران افغانستان برگزار شود.

بر اساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، در حال حاضر دو اعشاریه چهار میلیون مهاجر افغانستان در پاکستان به سر می ‌برند که یک اعشاریه سه میلیون‌ آن‌ها به گونه قانونی و یک اعشاریه یک میلیون دیگر فاقد اسناد اقامت استند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top