یک کشتی جنگی هواپیمابر “یو اس اس باتان” آمریکایی که چند کشتی کوچک نیز آن را همراهی می کند، به همراه دو هزار و پنجصد نیروهای نظامی این کشور، پس از عبور از تنگه هرمز وارد آب ‌های خلیج فارس شده است. فرمانده این کشتی جنگی هدف از حضور آن در آب های خلیج فارس […]

یک کشتی جنگی هواپیمابر “یو اس اس باتان” آمریکایی که چند کشتی کوچک نیز آن را همراهی می کند، به همراه دو هزار و پنجصد نیروهای نظامی این کشور، پس از عبور از تنگه هرمز وارد آب ‌های خلیج فارس شده است.

فرمانده این کشتی جنگی هدف از حضور آن در آب های خلیج فارس را تامین  امنیت آزاد کشتیرانی و تامین ثبات و امنیت خوانده است. براساس گزارشها این گروهی از کشتی ها متشکل از دوهزار و پنجصد تفنگدار دریایی و بخش‌ های عمل کننده در دریا و خشکی است. پیش از این کشتی، کشتی جنگی هواپیمابر “آبراهام لینکلن” ماه نوامبر گذشته نیز در اوج تنش‌ ها میان ایران و آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده و وارد آب‌ های خلیج فارس شده بود. با این همه، ایران بارها حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس را مخرب امنیت این منطقه دانسته و خواهان تامین امنیت آن توسط نیروی کشورهای منطقه شده است.