دادستانی کل کشور اعلام کرده است که چهار کارمند وزارت امور داخله که به اتهام همکاری با قاچاقبران و دست ‌داشتن در فروش مواد مخدر بازداشت شده بودند، به زندان محکوم شده ‌اند. جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل کشور در صفحه توییتر خود نوشته که میان احمد احمدی، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی کابل […]

دادستانی کل کشور اعلام کرده است که چهار کارمند وزارت امور داخله که به اتهام همکاری با قاچاقبران و دست ‌داشتن در فروش مواد مخدر بازداشت شده بودند، به زندان محکوم شده ‌اند.

جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل کشور در صفحه توییتر خود نوشته که میان احمد احمدی، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی کابل پس از تحقیقات به هفده سال و سه ماه زندان محکوم شده است. به گفته سخنگوی دادستانی کل، دو همکار جرمی، میان احمد احمدی به هرکدام یک سال و نیم سال زندان محکوم شده اند.

وزارت داخله هفته گذشته اعلام کرد که میان احمد احمدی، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی کابل، خود یکی از بزرگترین قاچاقبران و مافیای مواد مخدر بوده است. هفته گذشته سخنگوی وزارت داخله اعلام کرد که آقای احمدی در تمامی حوزه‌ های شهر کابل مواد مخدر را تکثیر می‌ کرد و از فروشندگان مواد مخدر پول می‌ گرفت.