شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ‌ای به برقراری آتش بس دایمی در لیبیا تاکید کرده است. طرح درخواستی بریتانیا برای برقراری آتش بس پایدار در لیبیا در شورای امنیت سازمان ملل به رای گذاشته شد که با حمایت چهارده کشور و رای ممتنع روسیه در نهایت تصویب شد. این قطعنامه خواستار برقراری […]

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ‌ای به برقراری آتش بس دایمی در لیبیا تاکید کرده است.

طرح درخواستی بریتانیا برای برقراری آتش بس پایدار در لیبیا در شورای امنیت سازمان ملل به رای گذاشته شد که با حمایت چهارده کشور و رای ممتنع روسیه در نهایت تصویب شد. این قطعنامه خواستار برقراری آتش ‌بس فوری بی قید و شرط، قطع تامین سلاح برای طرف‌ ها از سوی کشورهای عضو سازمان ملل، پایبندی به تحریم‌ تسلیحاتی، عقب ‌نشینی تمامی نیروهای خارجی و عدم مداخله کشورهای عضو در بحران لیبیا شده است. در این قطعنامه همه کشورهای حاضر در کنفرانس برلین و بازیگران بین المللی به انجام تعهدات خود، اجتناب از مداخله در بحران لیبیا فراخوانده شده و از  دبیرکل سازمان ملل خواسته شده تا گزارشی از شرایط و پیشنهادات لازم برای کنترل آتش بس تهیه کند. در این قطعنامه از اتحادیه افریقا، اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا نیز خواسته است تا چگونگی حمایت خود از سازمان ملل را در این زمینه مشخص کنند.