از نخستین سالگشت در گذشت حضرت صبغت الله مجددی طی همایشی در کابل گرامیداشت شد. سخنرانان این همایش از نقش او در در جهاد علیه نیروهای شوروی پیشین ستایش کردند. از نخستین سالگشت در گذشت حضرت صبغت الله مجددی رهبر جهادی طی همایشی در کابل گرامیداشت شد. عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، حامد کرزی رییس […]

از نخستین سالگشت در گذشت حضرت صبغت الله مجددی طی همایشی در کابل گرامیداشت شد. سخنرانان این همایش از نقش او در در جهاد علیه نیروهای شوروی پیشین ستایش کردند.

از نخستین سالگشت در گذشت حضرت صبغت الله مجددی رهبر جهادی طی همایشی در کابل گرامیداشت شد. عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، حامد کرزی رییس جمهوری پیشین، صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان و ده ها چهره مطرح سیاسی در این همایش شرکت کردند. شرکت کنندگان این همایش از کاکردهای صبغت الله مجددی به نیکویی یاد کردند.

شماری از سخنرانان این همایش می گویند که حضرت صبغت الله مجددی، همواره برای تامین صلح در کشور و رشد معارف تلاش می کرد.

حضرت صبغت الله مجددی از رهبران جهادی، پس از پیروزی مجاهدین به عنوان ممثل دولت اسلامی مجاهدین مقرر شد. وی ریاست لویه جرگه تصویب قانون اساسی را به عهده داشت و به عنوان رییس مجلس سنا نیز کار کرد. او سال گذشته در بیست و سوم ماه دلو به اثر بیماری در کابل در گذشت.