محمدحسین قرمقل آمر امنیت فرماندهی پولیس کندز می گوید که این افراد، درپی عملیات های جداگانه از ساحات مختلف این شهر طی سه روز گذشته بازداشت شدند. به گفته وی، این افراد در پیوند به قتل، سرقت، مجروحیت، جعل و تزویر بازداشت شده اند. وی همچنان می گوید که جرم های جنایی نسبت به گذشته […]

محمدحسین قرمقل آمر امنیت فرماندهی پولیس کندز می گوید که این افراد، درپی عملیات های جداگانه از ساحات مختلف این شهر طی سه روز گذشته بازداشت شدند.

به گفته وی، این افراد در پیوند به قتل، سرقت، مجروحیت، جعل و تزویر بازداشت شده اند. وی همچنان می گوید که جرم های جنایی نسبت به گذشته در این ولایت کاهش یافته است