در حالی که واشگنتن از نزدیک شدن به امضا توافق با طالبان خبر می دهد، اما عملکرد طالبان نشان دهنده این است که تا رسیدن به صلح، هنوز فاصله زیاد است. حکومت افغانستان می گوید، مذاکرات صلح افغانستان ارتباط تنگاتنگی با وضعیت منطقه دارد. اما در منطقه چه می گذرد؟ آیا وضعیت منطقه موانع در […]

در حالی که واشگنتن از نزدیک شدن به امضا توافق با طالبان خبر می دهد، اما عملکرد طالبان نشان دهنده این است که تا رسیدن به صلح، هنوز فاصله زیاد است.

حکومت افغانستان می گوید، مذاکرات صلح افغانستان ارتباط تنگاتنگی با وضعیت منطقه دارد. اما در منطقه چه می گذرد؟ آیا وضعیت منطقه موانع در برابر روند مذاکرات را نشان می دهد؟