دبیرکل اتحادیه عرب در جلسه شورای امنیت نسبت به ترور محمود عباس توسط اسراییل به شیوه یاسر عرفات هشدار داده است. به گزارش روزنامه القدس العربی، احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب گفته است که اظهارات سفیر اسراییل مبنی بر این که محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین دیگر نمی تواند شریک صلح باشد، بسیار نگران […]

دبیرکل اتحادیه عرب در جلسه شورای امنیت نسبت به ترور محمود عباس توسط اسراییل به شیوه یاسر عرفات هشدار داده است.

به گزارش روزنامه القدس العربی، احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب گفته است که اظهارات سفیر اسراییل مبنی بر این که محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین دیگر نمی تواند شریک صلح باشد، بسیار نگران کننده‌است. به گفته او، اگر محمود عباس توافقنامه صلح را امضا نکند، اسراییل هیچ فلسطینی را پیدا نمی کند که این توافقنامه را امضا کند. آقای ابوالغیط به دنی دانون، سفیر اسراییل در سازمان ملل اشاره کرده و گفته است که پانزده سال پیش، همین حرف را درباره رییس فقید تشکیلات خودگردان فلسطین شنیده است که او نیز گفته بود که یاسر عرفات شریک صلح نیست. دنی دانون در این جلسه گفته است تحقق صلح تا زمانی که عباس در سمتش باشد محقق نخواهد شد و تنها زمانی که کناره گیری کند فلسطینی ها می توانند پیشرفت کنند. این درحالیست که محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفته است که طرح صلح ترامپ موسوم به معامله قرن باعث صلح و ثبات در منطقه نخواهد شد.