کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که روند بازشماری و تفتیش آرا و تطبیقات فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی فردا (چهارشنبه، ۲۳ دلو) آغاز می‌شود.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که روند بازشماری و تفتیش آرا و تطبیقات فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی فردا (چهارشنبه، ۲۳ دلو) آغاز می‌شود.