فرماندهی عملیات بغداد روز چهارشنبه از بازگشایی میدان ها، پل ها و مسیرهایی که از ماه ها قبل به خاطر اعتراضات بسته شده بودند خبر داده است. فرماندهی عملیات بغداد در بیانیه ای اعلام کرده است که به وظایف خود برای حفاظت از منافع شهروندان ادامه خواهد داد. در بیانیه این فرماندهی آمده است که […]

فرماندهی عملیات بغداد روز چهارشنبه از بازگشایی میدان ها، پل ها و مسیرهایی که از ماه ها قبل به خاطر اعتراضات بسته شده بودند خبر داده است.

فرماندهی عملیات بغداد در بیانیه ای اعلام کرده است که به وظایف خود برای حفاظت از منافع شهروندان ادامه خواهد داد. در بیانیه این فرماندهی آمده است که تظاهرات کنندگان که محل اعتراضات شان را در میدان تحریر مشخص کردند، نیروهایی برای حمایت از آن ها اختصاص داده شده است. به گفته این فرماندهی، نیروهای امنیتی، مناطق دیگری از جمله میدان الخلانی، خیابان الرشید، میدان الوثبه و پل السنک را باز کرده اند. این مناطق در پی اعتراضات گسترده مردم عراق علیه وضعیت اقتصادی و فساد بسته شده بود. فرماندهی عملیات بغداد همچنان به تظاهرات کنندگان نسبت به خروج از محل اعتراضات یا خشونت علیه نیروهای امنیتی هشدار داده است.