سازمان های امدادرسانی بین المللی از تشدید مشکلات در دسترسی به نیازمندان در مناطق تحت تسلط جنبش انصارالله یمن خبر داده اند. این سازمان ها گفته اند که این مناطق با “بحران انسانی فزاینده” رو به رو است که دلیل آن موانع و مشکلاتی است که نیروهای نزدیک به انصارالله یمن در برابر ورود امدادگران […]

سازمان های امدادرسانی بین المللی از تشدید مشکلات در دسترسی به نیازمندان در مناطق تحت تسلط جنبش انصارالله یمن خبر داده اند.

این سازمان ها گفته اند که این مناطق با “بحران انسانی فزاینده” رو به رو است که دلیل آن موانع و مشکلاتی است که نیروهای نزدیک به انصارالله یمن در برابر ورود امدادگران و کمک های بشردوستانه ایجاد کرده اند. آنان گفته اند که ایجاد مشکل در راه فعالیت بشردوستانه سازمان های امدادرسانی در گذشته هم وجود داشته اما اخیرا به شکل بی سابقه ای شدت گرفته است. به گفته آنان، در موارد متعددی از ورود امدادگران همراه با کمک های بشردوستانه جلوگیری می شود و یا دسترسی آنان به مناطق مورد نظر و توزیع اقلام بشردوستانه بین نیازمندان با تاخیر صورت می گیرد. با این حال، سازمان های امدادرسان می گویند که با توجه به کمبود جدی بسیاری از اقلام اساسی، این تاخیر شرایط زندگی نیازمندان را دشوارتر می کند و وضعیتی بحرانی را ایجاد می کند. آنان از طرف های درگیر در یمن می خواهند که امکان دستیابی امدادرسانان به مناطق نیازمند را فراهم کنند و مانع تراشی در برابر این کمک ها را بردارند.