رییس جمهور ایران گفته است که کشورش در ماه های اخیر توانسته است مشکلات ناشی از تحریم های آمریکا علیه این کشور را پشت سر بگذارد. حسن روحانی که در مراسم راهپیمایی حکومتی به مناسبت چهلمین و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران، در میدان آزادی تهران سخنرانی می کرد، تحریم های آمریکا علیه کشورش را […]

رییس جمهور ایران گفته است که کشورش در ماه های اخیر توانسته است مشکلات ناشی از تحریم های آمریکا علیه این کشور را پشت سر بگذارد.

حسن روحانی که در مراسم راهپیمایی حکومتی به مناسبت چهلمین و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران، در میدان آزادی تهران سخنرانی می کرد، تحریم های آمریکا علیه کشورش را بسیار شدید خوانده و گفته است که هرکدام از کشورهای منطقه ممکن بود در برابر چنین تحریم های طاقت نیاورد، اما به گفته او ایران در ماه های اخیر توانسته مشکلات ناشی از این تحریم ها را پشت سر بگذارد. او درعین حال، با انتقاد از آمریکا گفته است که این کشور با اعمال تحریم های خود بر ایران، بزرگترین خطا را انجام داده است. آقای روحانی تاکید کرده است که دولت ایران ورشکسته نیست و مردم این کشور نیز در برابر دشمن تسلیم شدنی نیستند.