با جان باختن یکصدو سه تن در یک روز، ویروس کرونا رکورد جدیدی برجای گذاشته است. تعداد قربانیان این ویروس در چین، اکنون به یکهزار و یازده تن رسیده و تعداد مبتلایان به آن از مرز چهل و دو هزار تن گذشته است. همزمان شی جین پنگ رییس جمهور چین در اقدامی نادر به جاده […]

با جان باختن یکصدو سه تن در یک روز، ویروس کرونا رکورد جدیدی برجای گذاشته است. تعداد قربانیان این ویروس در چین، اکنون به یکهزار و یازده تن رسیده و تعداد مبتلایان به آن از مرز چهل و دو هزار تن گذشته است.

همزمان شی جین پنگ رییس جمهور چین در اقدامی نادر به جاده های پکن رفته و گزارش شده که چند مقام عالی رتبه هم در ارتباط با کم کاری در امر مبارزه با مهار کرونا برکنار شده اند. نماینده حزب کمونیست چین در کمیسیون بهداشت ولایت هوبی و رییس کمیسیون بهداشت این ولایت در میان مدیران برکنار شده استند. همچنان معاون سازمان صلیب سرخ در این منطقه هم به علت تخلف در انجام وظایف خود و اداره کردن کمک های اهدایی برکنار شده است. بااین حال، روز دوشنبه، مرگبارترین روز از زمان شناسایی ویروس کرونا در دسامبر گذشته لقب گرفته است.