وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث می گوید که تدابیر اضطراری برای ولایت های گرفته شده که از هشدار سرازیر شدن سیلاب در آن ‌ها، خبر داده شده است. احمد تمیم عظیمی سحنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث می گوید که آمادگی های لازم برای این ولایت‌ ها گرفته شده و پول […]

وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث می گوید که تدابیر اضطراری برای ولایت های گرفته شده که از هشدار سرازیر شدن سیلاب در آن ‌ها، خبر داده شده است.

احمد تمیم عظیمی سحنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث می گوید که آمادگی های لازم برای این ولایت‌ ها گرفته شده و پول نقد به کمیته‌ های حالت های اضطرار این ولایت ‌ها منتقل شده و مواد غذایی و غیر غذایی در گدام‌ های این ولایت ها وجود دارد. با گرم شدن هوا در افغانستان، برف ‌باری و باران های شدید باعث سرازیر شدن سیلاب ها می شود که بیشتر خسارات‌ مالی و جانی به مردم می ‌رساند.