علت عدم رسیدن به اجماع داخلی در پروسه صلح چیست؟

شورای حراست و ثبات افغانستان می‌گوید که تلاش‌های پراکنده و طرح‌های متعدد، روند صلح را پیچیده می‌کند. این شورا از حکومت و چهره‌های سیاسی خواست تا تلاش‌ها و طر‌های پراکنده‌ی صلح را توحید و با آجندای «صدای واحد» برای مذاکرات آمادگی بگیرند.

با این حال جریان های سیاسی و احزاب  مخالف ارگ گفته اند که به دنبال یک طرح جامع برای رسیدن به صلح هستد که نام این طرح را جمهوری اسلامی افغانستان مانده اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top