فرماندهی پلیس کابل از کشف یک ذخیره گاه جنگ افزار گروه طالبان خبر داده است. دفتر رسانه ای فرماندهی پلیس کابل در خبرنامه ای گفته است که این ذخیره گاه جنگ افزار گروه طالبان درپی عملیات کشفی پلیس از ولسوالی سروبی ولایت کشف شده است. براساس خبرنامه، از ذخیره گاه، دوصد و شانزده سرگلوله هاوان، […]

فرماندهی پلیس کابل از کشف یک ذخیره گاه جنگ افزار گروه طالبان خبر داده است.

دفتر رسانه ای فرماندهی پلیس کابل در خبرنامه ای گفته است که این ذخیره گاه جنگ افزار گروه طالبان درپی عملیات کشفی پلیس از ولسوالی سروبی ولایت کشف شده است. براساس خبرنامه، از ذخیره گاه، دوصد و شانزده سرگلوله هاوان، و بیش از سه عدد پتاقی به دست آمده است. به گفته فرماندهی پلیس کابل، گروه طالبان قصد داشت با استفاده از این جنگ افزارها، حمله های تروریستی در کابل انجام دهد.