رییس جمهور ایران در نشستی با والیان و ولسوالهای کشورش، با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس نمایندگان ایران، بر شفافیت انتخابات تاکید کرده است. حسن روحانی، رییس جمهور ایران گفته است که بزرگترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی، روزی است که انتخابات به تشریفات تبدیل شود. او با اشاره به اینکه دولت آنان […]

رییس جمهور ایران در نشستی با والیان و ولسوالهای کشورش، با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس نمایندگان ایران، بر شفافیت انتخابات تاکید کرده است.

حسن روحانی، رییس جمهور ایران گفته است که بزرگترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی، روزی است که انتخابات به تشریفات تبدیل شود. او با اشاره به اینکه دولت آنان بر پایه همه پرسی استوار است، افزوده است که انتصابات بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی ایران است و این خطر را روزی دانست که افراد جای دیگری انتصاب شوند و پس از آن، مردم پای صندوق های بروند و تشریفات انتخابات را انجام دهند. آقای روحانی از همه شهروندان واجد شرایط ایران دعوت کرده است که در انتخابات مجلس نمایندگان اشتراک کنند و رای بدهند.