وزارت صحت: مردم افغانستان در مصرف برخی مواد غذایی زیاده روی می کنند

وزارت صحت عامه اعلام کرده است که شهروندان کشور در مصرف برخی مواد غذایی زیاده روی می کنند. یافته های این وزارت نشان می دهد که زیاده روی در مصرف مواد غذایی سبب بیماری های غیرساری می شود.

یافته ‌های وزارت صحت عامه نشان می ‌دهد که شهروندان کشور در مصرف برخی مواد غذایی زیاده‌ روی می ‌کنند و بعضی مواد خوراکی را کمتر از معیارهای صحی جهان استفاده می ‌کنند.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه گفته است که بر بنیاد یافته‌ ها، عدم فعالیت فزیکی، وزن اضافه، بلند بودن فشار، استفاده از دخانیات و مسکرات، عواملی اند که اگر کنترل شوند، از مبتلا شدن بسیاری شهروندان کشور به بیماری‌ های غیرساری جلوگیری می ‌کند.

وزیر صحت عامه می گوید که به لحاظ معیارهای صحی، یک فرد روزانه پنج گرام نمک ضرورت دارد؛ اما در افغانستان حد اوسط استفاده از نمک دوازده گرام است. به گفته وی، نمک یک عنصر اساسی به بدن انسان است؛ اما زیاد آن زهر است.

بر بنیاد معیارهای جهانی، فعالیت فزیکی به ویژه ورزش، حد اقل هفته دو ونیم ساعت برای یک نفر لازمی است؛ اما یافته ‌های وزارت صحت نشان می‌ دهد که روستانشینان به خصوص زنان، هیچ ورزشی در هفته انجام نمی ‌دهند.

وزیر صحت همچنان می گوید که عدم فعالیت فزیکی سبب اضافه وزنی و شیوع شکر می‌ شود که شیوع این بیماری در بین خانم‌ های کشور بیست و یک درصد و در بین مردان چهارده درصد است.

مصرف ترکاری موضوع دیگری است که از دید وزارت صحت رابطه مستقیم با شیوع بیماری ‌های غیرساری دارد. یافته‌ های وزارت صحت نشان می ‌دهد که در شهرهای کشور استفاده از ترکاری هفته دو روز است؛ در حالی که بر اساس معیارهای صحی جهان باید هفته پنج روز افراد در غذای روزانه شان ترکاری استفاده کنند.

وزارت صحت عامه تاکید می‌کند که شهروندان کشور با کم‌ کردن مصرف نمک، چربی و شیرینی؛ اما برعکس مصرف زیاد ترکاری و ورزش روزانه از مبتلا شدن به بیشتر بیماری ‌های غیرساری جلوگیری کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top