عالمان دین: دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی در کشور زیانبار است

شماری از عالمان دین اختلافات مذهبی و قومی در کشور را زیانبار می دانند. آنان می گویند که در حال حاضر شماری از افراد از بهر تامین منافع شخصی، تیمی و گروهی، اختلافات مذهبی و قومی را در کشور دامن می زنند.

نگرانی از افزایش اختلافات مذهبی و قومی در کشور بیش از هر زمان دیگر شدت گرفته و این امر شهروندان کشور را نگران کرده است. شماری از عالمان دین طی همایشی در کابل می گویند که اختلافات قومی و مذهبی در کشور عوامل بیرونی دارد.

بسم الله شاکر عالم دین می گوید که در حال حاضر گروه های مختلف در راستای دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی در کشور تلاش می کنند. آقای شاکر از حکومت و مردم می خواهد که برای تامین وحدت میان امت اسلامی به ویژه شهروندان کشور تلاش کنند.

عالمان دین همچنان از حکومت می خواهند که از هر راه ممکن جلو افزایش فعالیت افراد را بگیرد که به اختلافات مذهبی و قومی در کشور دامن می زنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top