ادامه اعتراض باشندگان غور؛ اعتراض کنندگان خیمه تحصن برپا کردند

در ادامه حرکت داد خواهانه جنبش “راه و روشنی” در غور، اعتراض کنندگان در برابر دفتر والی این ولایت خیمه‌ های تحصن بر پا کردند. اعتراض کنندگان هشدار می دهند تا زمانی که به خواست هایشان رسیدگی نشود، به اعتراض های خود ادامه خواهند داد.

در ادامه اعتراض ها در ولایت غور مبنی بر گنجانیده نشدن پروژه سرک مرکزی این ولایت در بودجه سال سیزده نود و نه و مساله تامین انرژی برق در این ولایت، اعتراض کنندگان در مقابل دفتر والی خیمه تحصن بر پا کردند. اعتراض کنندگان هشدار می دهند که اگر به خواست هایشان رسیدگی نشود، دست از اعتراض بر نخواهند داشت. آنان به رسم اعتراض دروازه تمام ادارات این ولایت را بسته کردند.

اعتراض کنندگان حکومت را متهم می کنند که در راستای تطبیق پروژه ها در این ولایت کم توجهی می کند. اعتراض کنندگان می گویند که از چند سال به این سو، همواره در غور فریاد زده می‌ شود که سرک این ولایت به سمت هرات و کابل اسفالت شود و کار بند برق پوزه‌ لیج آغاز شود، اما حکومت کوچکترین اعتنایی نکرده است.

باشندگان ولایت غور می گویند که طی نزدیک به دو دهه اخیر، حکومت مرکزی به این ولایت به عنوان انگشت ششم نگریسته و در راستای بازسازی و تطبیق پروژه های توسعه ای کم توجهی کرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top