رییس اجرایی حکومت: صلح منحصر به یک فرد و کار یک وزارت نیست

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت می‌گوید که دولت از روند گفتگوهای صلح حمایت می‌کند؛ اما این روند منحصر به فرد و دیدگاه یک فرد نیست. رییس اجرایی حکومت با تاکید بر این که تیم مذاکره کننده باید همه شمول باشد، می گوید که روند صلح به مردم افغانستان تعلق دارد.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در نشست شورای وزیران بدون نام گرفتن از فرد خاصی می گوید که در روزهای گذشته اظهاراتی “ناسنجیده” صورت گرفته که تمامی موضوعات صلح در محور یک وزارت صورت بگیرد. پیش از این شورای عالی صلح، پیشبرد گفتگوهای صلح را در این کشور به عهده داشت، اما رییس جمهور غنی در ششم سرطان امسال با صدور یک فرمان وزارت دولت در امور صلح را ایجاد کرد. آقای غنی با ایجاد این وزارت عبدالسلام رحیمی، رییس دفتر ریاست جمهوری را به عنوان سرپرست این وزارت گماشت. وزارت دولت در امور صلح به روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که به هدف هماهنگی در پیشبرد گفتگوهای صلح رییس جمهور غنی حکمی صادر کرده و خواستار ایجاد “کمیته ارشد هماهنگی در امور صلح” شده است.

رییس اجرایی حکومت می گوید که تیم مذاکره کننده باید فراگیر باشد و یک وزارت نمی‌تواند، کار صلح را پیش ببرد.

رییس اجرایی حکومت در بخشی دیگر از سخنانش فرمان‌ها و مقرری‌های جدید رییس جمهور را انحصار طلبانه و بی‌ثبات کننده خواند و تاکید کرد که این چنین اقدامات به خیر مردم افغانستان نیست.

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری روز یکشنبه طرح کاهش خشونت را مبهم خواند و گفت این طرح و مانند آن، یک نوع فرار از صلح و فریب دادن مردم و جامعه جهانی است. همچنان حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین کشور گفته که حکومت نباید “به بهانه آتش‌بس” مانع آغاز گفتگوهای “بین‌الافغانی” صلح شود.

نوشته‌های مرتبط


Top