درگیری پلیس لبنان برای دومین شب متوالی با معترضان در بیروت

پلیس لبنان برای دومین شب متوالی با گاز اشک آور و گلوله پلاستیکی با معترضان در بیروت درگیر شده است.

تظاهرات کنندگان هم با پرتاب سنگ با پلیس مقابله کرده اند. بنا بر گزارش منابع بیمارستانی، دست کم یکصدو چهل و پنج تن در تظاهرات یکشنبه شب زخمی شده اند که چهل وپنج تن آنان برای درمان به بیمارستان منتقل شده اند. پیش از آن نیز سه صدو هفتاد وهفت تن از معترضان و ماموران پلیس در درگیری های روز شنبه در بیروت زخمی شده بودند. درگیری ها زمانی شروع شده که معترضان سعی کردند با پرتاب سنگ و گلدان از صف ماموران پلیس در نزدیکی پارلمان عبور کنند. میشل عون، رییس جمهور لبنان در واکنش به خشونت های تعطیلات آخر هفته خواهان برگزاری جلسه اضطراری امنیتی در روز دوشنبه شده است. معترضان در لبنان سه ماه است که به سیاست های ناکارمد دولت و فساد اقتصادی اعتراض دارند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top