نگرانی کمیته مصوونیت خبرنگاران از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران

مسوولان کمیته مصونیت خبرنگاران افغان می گویند با آنکه قتل و مجروحیت خبرنگاران در سال دوهزار و نزده میلادی کاهش یافته است، اما پیش بینی می کنند که سال دو هزار بیست، سال پرچالش برای خبرنگاران است.

گزارش تازه کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان نشان می دهد که سال دو هزارو نزده سال پرچالش برای خبرنگارن بوده است. در این گزارش آمده است که در این سال قتل، مجروحیت، تهدید، لت و کوب و توهین و ده ها مورد خشونت دیگر برعلیه خبرنگاران صورت گرفته است. نجیب الله شریفی رییس کمیته مصوونیت خبرنگاران می گوید که در سال دو هزارو نزده یکصد و پنج مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ای انجام شده است که شامل پنج مورد قتل، بیست پنج مورد مجروحیت و دوازه مورد تهدید می شود. این گزارش نشان می دهد که حکومت عامل چهل و دو درصد و گروه طالبان عامل سی و سه درصد خشونت ها علیه خبرنگاران بوده اند.

یافته های این گزارش نشان می دهد که هفتاد و یک درصد در آمار قتل خبرنگارن کاهش به میان آمد است. تضعیف گروه داعش، مذاکرات صلح با طالبان و کاهش حضور خبرنگاران خارجی از علت های کاهش خشونت ها علیه خبرنگاران در کشور گفته شده است.

مسوولان کمیته مصونیت خبرنگاران افغان همچنان پیش بینی می کنند که سال دو هزار بیست میلادی، یک سال پرچالش برای خبرنگارن خواهد بود و خشونت ها در این سال علیه خبرنگاران ادامه خواهد داشت.

نوشته‌های مرتبط


Top