درحملات هوایی به یک بازار و ناحیه صنعتی در شهر ادلب سوریه که در کنترل شورشیان است هجده غیرنظامی کشته شده اند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است گزارش داده که این حملات را هواپیماهای روسیه و سوریه انجام داده اند. دولت سوریه و متحد آن تاکنون در مورد این حمله اظهار […]

درحملات هوایی به یک بازار و ناحیه صنعتی در شهر ادلب سوریه که در کنترل شورشیان است هجده غیرنظامی کشته شده اند.

دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است گزارش داده که این حملات را هواپیماهای روسیه و سوریه انجام داده اند. دولت سوریه و متحد آن تاکنون در مورد این حمله اظهار نظر نکرده اند. این حملات در حالی روی داده که آتش بسی که با میانجیگری ترکیه و روسیه به دست آمده، قرار بود از یکشنبه اجرا شود. پیش از این دولت سوریه گفته است که برای بازپس گرفتن ولایت  ادلب که در کنترل شورشیان است همچنان مصمم است.