مسوولان امنیتی ولایت کاپیسا می گویند که این رویداد پیش از چاشت روز پنجشنبه در ولسوالی حصه دوم این این ولایت به وقوع پیوسته است. به گفته سباوون کوهستانی مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس انگیزه این قتل مشخص نیست؛ اما پلیس سه تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.

مسوولان امنیتی ولایت کاپیسا می گویند که این رویداد پیش از چاشت روز پنجشنبه در ولسوالی حصه دوم این این ولایت به وقوع پیوسته است.

به گفته سباوون کوهستانی مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس انگیزه این قتل مشخص نیست؛ اما پلیس سه تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.