گفتگوهای صلح افغانستان در سایه تنش های امریکا و یران

تنش ها میان ایالات متحده امریکا و یران در حد بالای رسیده است. شماری به این باور اند که تشدید تنش میان ایران و امریکا، می تواند روند صلح افغانستان را متاثر کند.

آیا ایران امریکا را در خاورمیانه مصروف کرده است؟

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top