عبدالله عبدلله رییس اجرایی حکومت، در نشست کمیته فرهنگ و هنر شورای وزیران تاکید کرده است که رسانه‌های دولتی باید به جای حکومتی بودن، ملی شوند. رییس اجرایی حکومت بهبود کار روزنامه‌های دولتی را ضرورت جدی خوانده و تاکید کرده است که  این روزنامه‌ها باید ظرفیت و قابلیت این را پیدا کنند که از طریق […]

عبدالله عبدلله رییس اجرایی حکومت، در نشست کمیته فرهنگ و هنر شورای وزیران تاکید کرده است که رسانه‌های دولتی باید به جای حکومتی بودن، ملی شوند.

رییس اجرایی حکومت بهبود کار روزنامه‌های دولتی را ضرورت جدی خوانده و تاکید کرده است که  این روزنامه‌ها باید ظرفیت و قابلیت این را پیدا کنند که از طریق گرفتن پیام‌های بازرگانی به خودکفایی برسند. در این نشست روی چند اجندا از جمله طرح تغییر در محتوا، شکل، تیراژ و ساحه پوشش وسیع چهار روزنامه‌دولتی انیس، هیواد، کابل‌تایمز و اصلاح، بحث شده است.